Szukaj
  • e-mail: biuro@psychodrama.com.pl
  • tel: 602 429 431, 601 273 713
Szukaj Menu

O woli i niedoli bycia mężczyzną

Prowadzenie: Bernd Fichtenhofer

Termin: 22 – 23 czerwiec 2018
22.06.2018 od godz.15.00 do 19.00
23.06.2018 od godz.10.00 do 15.00

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maj 2018

Opłatę rezerwacyjną, bezzwrotną w wysokości 400 zł prosimy wnosić na konto

Forum Psychodramy

74 1140 2004 0000 3402 7439 8934

Zapisy i informacje: Monika Ścibak, tel. 601-273-713 

Jakim mężczyzną chcę, mogę i wolno mi być?

  • jasnym i jednoznacznym, ale nie twardym i niszczącym,
  • uczuciowym i kruchym, ale nie takim, który łzami leczy rany!

Mężczyźni próbujący nowych zachowań, często odczuwają mieszaninę oczekiwań, własnych wymogów i potrzeb oraz sprzecznych reakcji kobiet i mężczyzn. Jednak o wiele za rzadko dochodzi do rozmowy między mężczyznami. Nadal tutaj dominuje obraz „samotnego wojownika”.

I to pragniemy zmienić podczas tego seminarium!

Poprzez spontaniczną, kreatywną i zabawową prezentację przy pomocy psychodramy będziemy mieć okazję pracy nad niewyjaśnionymi, onieśmielającymi i raniącymi doświadczeniami i nauczymy się nowego podejścia do nich. Ważnym czynnikiem będzie tu wsparcie i dzielenie się doświadczeniami na poziomie grupy.

To seminarium skierowane jest do wszystkich mężczyzn, którzy są gotowi do wspólnego wstępowania na nową drogę. Nie trzeba nic wcześniej wiedzieć, wystarczy wewnętrzna gotowość!