Szukaj
  • e-mail: biuro@psychodrama.com.pl
  • tel: 602 429 431, 601 273 713
Szukaj Menu

Szkolenia

Nauka psychodramy wg Moreno w Forum Psychodramy odbywa się w oparciu o Standardy PIfE (Psychodrama Institut für Europa). Aktualnie obowiązujące reguly i zakres szkolenia zostały sformułowane i zatwierdzone przez zarząd PIfE podczas posiedzenia komisji międzynarodowej 14 września 2007 roku w Berlinie. Spełnienie poniższych zasad jest warunkiem uzyskania końcowego certyfikatu w poszczególnych etapach szkolenia.

Warunki wstępne niezbędne do rozpoczęcia szkolenia z psychodramy.

Kandydaci do uzyskania kwalifikacji Asystenta Psychodramy (ukończenie szkolenia I stopnia) powinni mieć ukończone wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni kurs zawodowy w obszarze, gdzie możliwe i przydatne jest stosowanie psychodramy.

Kandydaci , którzy chcą posiadać kwalifikacje Terapeuty Psychodramy (ukończenie szkolenia II stopnia) muszą posiadać wyższe wykształcenie psychologiczne lub medyczne.

Kandydaci, którzy chcą uzyskać kwalifikacje jako Liderzy Psychodramy (ukończenie szkolenia II stopnia) powinni mieć wyższe wykształcenie w innej pokrewnej dziedzinie.

W przypadkach nadzwyczajnych możliwe są wyjątki od tych norm. Wyjątki mogą być zastosowane tylko za zgodą Komisji ds. Szkoleń i Edukacji danego kraju.

Etapy szkolenia w psychodramie wg Moreno:

1. Seminarium wstępne
Dowiedz się więcej

2. Szkolenie I stopnia
(aktualnie prowadzone przez Bernda Fichtenhofera i Barbarę Sokół)
Dowiedz się więcej

3. Szkolenie II stopnia
Dowiedz się więcej

Praca końcowa i kolokwium

Przed przystąpieniem do kolokwium każdy kandydat musi przygotować pracę pisemną, która będzie prezentowała rozumienie teorii i praktyki psychodramy poprzez opis wykorzystania metody psychodramy w obszarze własnej praktyki zawodowej i w oparciu o teorie psychodramy.

Uczestnictwo w kolokwium jest możliwe po spełnieniu wszystkich wymagań szkolenia II stopnia.

Kolokwium odbywa się w grupie. Podczas kolokwium kandydat prezentuje aspekty swojej pracy pisemnej w formie psychodramatycznej i jest pytany przez grupę i komisję.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich wymagań, kandydat uzyskuje certyfikat terapeuty lub lidera psychodramy (w zależności od wykształcenia).

Trener psychodramy

Aby uzyskać kwalifikacje trenera psychodramy, to znaczy prowadzić grupy szkoleniowe z psychodramy wg Moreno, należy spełnić poniższe wymagania:

  1. Pracować jako ko-trener w grupie szkoleniowej pod regularną superwizją.
  2. Dostać rekomendację od głównego trenera, z którym prowadziło się grupę szkoleniową metodą psychodramy.
  3. Prowadzić grupę szkoleniowa metodą psychodramy wspólnie z koleżanką lub kolegą o takim samym statusie (asystenta psychodramy), również pod superwizją.

Zdjęcia z naszego szkolenia

(kliknij zdjęcie aby powiększyć)