Szukaj
  • e-mail: biuro@psychodrama.com.pl
  • tel: 602 429 431, 601 273 713
Szukaj Menu

Seminaria

Socjometria stosowana w grupach – Socjometria I

Seminarium odbędzie się 26-28 czerwca 2015 r.
Termin zgloszeń: do końca maja 2015r. do Moniki Scibak tel.601-273-713

Plan pracy:
pt. 14.00-19.00,
sob.9.30-18.30 z 2h przerwa
niedz. 9.30-14.30

Prowadzący: Bernd Fichtenhofer i Monika Ścibak

W pracy z grupami prowadzący, aby móc odpowiednio interweniować,  koniecznie musi umieć rozpoznać i zrozumieć procesy powstające w grupie względnie obecne w niej. Chodzi przy tym o świadome sympatie i antypatie, kto ma jaką rolę w układzie wzajemnych relacji oraz jak dana grupa zachowuje się w sytuacjach wyboru.

Moreno skierował swoją diagnostyczną uwagę i działania terapeutyczne także i na systemy społeczne, w jakich żyjemy. Opracował w tym celu metodę socjometrii; metodę pokazującą „prawdę o grupie”, tzn. jej emocjonalną strukturę głęboką, stanowiącą nieodzowne narzędzie przy używaniu psychodramy w grupach.

Podczas seminarium uczestnicy poznają różne działania socjometryczne poprzez doświadczanie ich i refleksję, czego celem jest umożliwienie dokonania transferu przy zastosowaniu w praktyce.