Szukaj
  • e-mail: biuro@psychodrama.com.pl
  • tel: 602 429 431, 601 273 713
Szukaj Menu

I stopień szkolenia

Terminy: 

Grupa szkoleniowa I stopnia prowadzona przez Bernda Fichtenhofera i Barbarę Sokół

27-29 czerwca 2014 r. (8 blok),
26-28 września 2014 r. (9 blok),
5-7 grudnia 2014 r. (10 blok)

Zaczynając I stopień szkolenia w psychodramie uczestnik powinien mieć:

  • ukończone seminarium wstępne i rekomendację lidera seminarium wstępnego.
  • ukończone 25 lat w momencie kończenia szkolenia.

Szkolenie I stopnia obejmuje:

  • Regularny trening w grupie z dwoma stałymi liderami (240 godzin) obejmujący pracę własną (self-experience), naukę metodologii i teorii psychodramy, analizę procesu grupowego i socjometrię.
  • 2 seminaria specjalistyczne (18 godzin każde).
  • 1 seminarium w dużej grupie (30 osób) z uczestnikami z różnych grup (18 godzin). Celem jest doświadczenie pracy w dużej grupie, jej specyfiki w teorii i praktyce
  • 3 seminaria teoretyczne
  • 3 protokoły (opisujące przebieg jednej, własnej pracy protagonistycznej, przebieg jednej pracy protagonistycznej innej osoby, opis procesu grupowego z jednego, wybranego bloku szkoleniowego).
  • Artykuł (referat) w formie psychodramatycznej przeprowadzony w grupie treningowej.

Zakończeniem szkolenia I stopnia jest ocena, która jest przeprowadzona w grupie treningowej. Ostatecznie liderzy prowadzący grupę decydują, czy uczestnik grupy szkoleniowej posiada kwalifikacje aby uzyskać certyfikat Asystenta Psychodramy.

Całość szkolenia I stopnia wynosi 367 godzin, nie licząc studiów w grupie koleżeńskiej.