Szukaj
  • e-mail: biuro@psychodrama.com.pl
  • tel: 602 429 431, 601 273 713
Szukaj Menu

Terapia

Grupy terapeutyczne prowadzone metodą psychodramy są podstawową działalnością Forum Psychodramy.

Proponujemy terapię psychodramą w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i poznanie tej metody oraz przekonanie, że „działanie lepiej leczy, niż mówienie” (B.Erlacher – Farkas).

Grupy psychoterapeutyczne metodą psychodramy wg Jakoba L. Moreno odbywają się w cyklu rocznym. Grupa pracuje co 2 tygodnie przez 5 godzin. Grupa składa się maksymalnie z 10 osób i jej skład nie zmienia się.

Rozpoczęcie pracy w grupie poprzedza konsultacja wstępna, która odbywa się również w formie psychodramatycznej i bierze w niej udział do 6 osób. Spotkanie to służy poznaniu psychodramy poprzez doświadczenie jej i ułatwia podjecie decyzji, czy chce się podjąć prace terapeutyczną w proponowanej formie. Można też doświadczyć pracy w grupie.

Konsultacje wstępne:

Informacje i zapisy:

Monika Ścibak tel. 601-273-713)

Barbara Sokół  tel. 602-429-431

Konsultacja wstępna jest wiec konsultacją diagnostyczną, a udzial w niej nie stanowi zobowiązania do udziału w terapii. Konsultacje wstępne trwają od 3,5 do 4 godz.

W trakcie grupy, w razie potrzeby, odbywają się również spotkania indywidualne z terapeutą.

 

Terapia dla osób mających problem z alkoholem

Prowadzenie, zapisy i informacje

Terapia trwa 6 miesięcy. Składa się z indywidualnych spotkań raz w tygodniu trwających godzinę oraz spotkań grupowych dwa razy w miesiącu trwających 4 godziny, prowadzonych metodą psychodramy Moreno.

Dowiedz się więcej

Spotkania rodzinne

Zapisy i informacje

Propozycja terapeutyczna do rodzin, w których pojawia się napięcie związane z problemami członków rodziny lub z jakąś zachodzącą zmianą.

Dowiedz się więcej

Terapia indywidualna dla młodzieży

Zapisy i informacje:

Spotkania terapeutyczne dla młodych osób (do lat 18 za zgodą opiekuna prawnego), które potrzebują wsparcia w trudach dorastania.

Dowiedz się więcej