Szukaj
 • e-mail: biuro@psychodrama.com.pl
 • tel: 602 429 431, 601 273 713
Szukaj Menu

Asertywność

Pionierami asertywności byli amerykańscy behawioryści Joseph Wolpe i Andrew Salter. Stworzyli oni koncepcje zachowań asertywnych odwołując się do powszechnego i uniwersalnego marzenia ludzi, aby wyrażać siebie prawdziwego bez leku i poczucia winy.

Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami. Zachowanie asertywne oznacza: bezpośrednie, uczciwe, stanowcze wyrażenie wobec innej osoby swoich: uczuć, postaw, opinii, pragnień, potrzeb w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie i pragnienia tej drugiej osoby lub osób. 

Kolejni badacze zachowań asertywnych stwierdzili, że w stylu zachowań asertywnych istnieją spore różnice kulturowe, a powszechne pragnienie bycia sobą wyraża się różnie w rożnych narodach. Okazało się także, ze każde społeczeństwo ma szczególne i sobie tylko właściwe tzw. braki asertywnościowe.

Uważamy, ze każdy człowiek ma również indywidualny styl związany z wyrażaniem siebie dlatego w Forum Psychodramy łączymy psychodramę z treningiem zachowań asertywnościowych, bo scena psychodramatyczna daje płaszczyznę dla bogactwa zawartego w naturze ludzkiej i pozwala znaleźć właściwe dla siebie sposoby zachowań asertywnościowych.

Podobnie jak teoretycy asertywności uważamy, że ludzie często obawiają się własnych zachowań, do których maja oczywiste i naturalne prawo np.

 • wyrażać uczucia,
 • wyrażać własne zdanie,
 • dysponować swoją własnością tak jak chcą,
 • rozwijać swoje zainteresowania,
 • realizować własne pragnienia,
 • dbać o swoje potrzeby,
 • rozwijać swoja kreatywność i spontaniczność

oraz wiele innych.

Asertywnościowcy bardzo wyraźnie podkreślają zależność pomiędzy prawami człowieka, a jego zdrowiem psychicznym. Stwierdzają że ludzie nie mogą bezkarnie rezygnować ze swoich praw osobistych. Oddania odpowiedzialności i swojej wolności do bycia sobą skutkuje trudnościami lub głębokimi zaburzeniami psychicznymi lub somatycznymi.

Ważne jest, ze asertywność nie jest wrodzona. Wynika z uczenia się w rożnych sytuacjach określonego sposobu przezywania i reagowania. Asertywność jest też zmienna. Nie jesteśmy na nią skazani. Decydujemy, kiedy i w jakich sytuacjach zachowujemy się asertywnie, a kiedy nie. Oferujemy warsztaty dwudniowe na nastepujace tematy:

 1. Obrona swoich praw i monolog wewnętrzny.
 2. Asertywne przyjmowanie ocen oraz reagowanie na krytykę i atak.
 3. Wyrażanie uczuć negatywnych (paleta uczuć związanych z gniewem)
 4. Poczucie winy i krzywdy jako wewnętrzne bariery utrudniające przyjmowanie roli człowieka dorosłego.
 5. Wyrażanie uczuć pozytywnych.