Szukaj
  • e-mail: biuro@psychodrama.com.pl
  • tel: 602 429 431, 601 273 713
Szukaj Menu

Spotkania rodzinne

Zapisy i informacje: Katarzyna Niklas-Wołoszyn, tel. 608-450-184

Propozycja terapeutyczna do rodzin, w których:

  • pojawiło się lub narasta od dłuższego czasu napięcie związane ze zmianą w fukcjonowaniu całej rodziny/któregoś z jej członków (dziecka/dorosłego);
  • nastąpiła duża zmiana – przeprowadzka, ciąża, narodziny pierwszego/kolejnego dziecka, przejście dzieci do kolejnego etapu edukacji,dorastanie dzieci, choroba lub strata bliskiej osoby i rodzina czuje, że potrzebowałaby wsparcia w tej sytuacji;
  • podejmowano nieskuteczne próby radzenia sobie z problemem któregoś z członków rodziny w terapii indywidualnej;

Sytuacje szczególne:

  • spotkania przygotowujące do dużej zmiany w rodzinie (zmiana miejsca zamieszkania, ciąża, rozstanie rodziców, poważna choroba któregoś z członków rodziny)